Přemýšlejte….

Rozděl obrazec na obrázku na čtyři stejné díly tak,
aby všechny 4 části měly stejný tvar a stejný obsah.
Napovím….
Nejdříve si vypočítej obsah obrazce a pak jej rozděl na 4 části…