Procvičení nejmenšího společného násobku
a největšího společného dělitele:
1. Rozhodni, zda platí:
n( 18;405) = 405
D(28;182)=28
n(123;23)=1058
D(185;37)=37
2. Najdi nejmenší společný násobek:
n(12;18)=
n(26;52)=
n(14;17)=
n(8;19)=
n(16;12)=
3. Najdi největší společný dělitel:
D(51;54)=
D(133;105)=
D(156182)=
D(83;67)=